top of page
Notaris kiezen en vergelijken
HK - 4.png

Notaris kiezen

Als je een huis koop, heb je altijd een notaris nodig. De notaris regelt de overdracht van de woning en maakt notariële aktes op. In dit artikel lees je wat een notaris allemaal doet, wat een notaris kost en waar je op moet letten.

Wat doet een notaris?

De enige manier om een huis over te dragen is via een notaris. De notaris maakt daarvoor een leveringsakte (ook wel overdrachtsakte of transportakte genoemd) op en een hypotheekakte, in het geval je een hypotheek nodig hebt voor het kopen van het huis.

 

Leveringsakte

De leveringsakte is een document waarin wordt vastgelegd dat het eigendom van de woning en grond overgaat van verkoper naar koper. Dat betekent dat jij de nieuwe eigenaar bent van de woning. De notaris maakt de leveringsakte op basis van het eerder getekende koopcontract. De notaris controleert het koopcontract en onderzoekt de achtergronden van zowel de koper als verkoper. Zo controleert de notaris bijvoorbeeld de kadastrale gegevens en of de verkoper wel rechtmatig eigenaar is van de woning en of er geen beslag ligt op de woning. Na het ondertekenen van de leveringsakte, samen met de notaris en de verkopende partij, schrijft de notaris de akte van levering in de registers van het Kadaster.

Hypotheekakte

De hypotheekakte is een document waarin wordt vastgelegd dat je nieuwe woning het onderpand is voor de geldverstrekker in ruil voor een hypotheek. Na het onderteken van de hypotheekakte, schrijft de notaris de hypotheekakte in de registers van het Kadaster. De geldverstrekker waarbij jij een hypotheek hebt afgesloten, heeft voor het moment van overdracht het geld voor de koop van het huis overgeschreven naar de rekening van de notaris. De notaris draagt het geld vervolgens over aan de verkopende partij. 

Wie kiest de notaris?

Als je een bestaand huis koopt, mag je meestal als koper de notaris kiezen. Bij nieuwbouwwoningen is het meestal al een notaris aangewezen die alle aktes maakt voor het hele project. Dan heb je dus geen invloed op de keuze.

Koop je het huis samen met je partner?

Als je samen met je partner een huis gaat kopen, is het belangrijk om afspraken vast te leggen over huis. Wat gebeurt er met het huis als jullie besluiten uit elkaar te gaan of als een van beiden komt te overlijden? Dat zijn niet de leukste onderwerpen om over na te denken als je een huis gaat kopen, maar het is wel belangrijk om hier goede afspraken over te maken. 

 

Getrouwd of geregistreerd partnerschap?

Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, is er al veel vastgelegd. Zo zal de woning bij overlijden van een van jullie, automatisch op de naam van de andere partner komen te staan. 

Samenlevingscontract

Als jullie niet getrouwd zijn, is het aan te raden om ook een samenlevingscontract door de notaris te laten opmaken. Hierin leg je vast hoe jullie de inkomsten en kosten verdelen, maar ook wat er gebeurt als jullie uit elkaar gaan.

Testament

Met alleen een samenlevingscontract ben je nog geen erfgenamen van elkaar. Daarvoor heb je een testament nodig. In een testament kan je laten vastleggen dat het eigendom van het huis na overlijden overgedragen wordt aan je partner. Zonder testament wordt het eigendom automatisch overdragen aan je wettelijke erfgenamen: je ouders, broer of zus. De notaris kan een testament voor jullie laten opmaken.

Wat kost een notaris?

De tarieven voor notarissen kunnen flink uiteenlopen. Het is daarom aan te raden om offertes op te vragen bij verschillende notarissen, zodat je de kosten kan vergelijken. Als je een bestaande woning koopt, dan heb je een leveringsakte en een hypotheekakte nodig. Bij een nieuwbouwwoning heb je alleen een hypotheekakte nodig. Reken ongeveer met 500 euro per akte. Daarnaast betaal je ook voor de onderzoekskosten en inschrijvingskosten van de akten in de registers van het Kadaster. Bij een bestaande woning kan je uitgaan van gemiddeld tussen de 1000 en 1500 euro. De kosten voor de notaris zijn deels aftrekbaar bij de belasting.

Tips voor het kiezen van een notaris

  • Kies een notaris in de buurt.

  • Vraag meerdere offertes aan, zodat je kan vergelijken en besparen tot wel 40%. Bijvoorbeeld via zoekuwnotaris.nl. Je ontvangt gratis 4 offertes van geselecteerde professionals in de regio.

  • Let op bijkomende kosten.

  • Let op of de bedragen op offerte inclusief of exclusief BTW zijn.


 

Meest gestelde vragen

Wat controleert de notaris?

De notaris controleert het verkoopcontract op onjuistheden en bespreekt de onduidelijkheden met de koper en verkoper zodat deze opgelost kunnen worden. Daarnaast controleert de notaris ook de achtergrond van de verkopende partij. Bijvoorbeeld of er geen beslag op het huis is gelegd.


Wat zijn hypotheekstukken?

Als je een hypotheekakte hebt getekend, dien je de benodigde hypotheekstukken te verzamelen. Denk hierbij aan een taxatierapport, werkgeversverklaring, loonstrook, paspoort of identiteitskaart, koopovereenkomst of eigendomsbewijs.


Hoe snel kan een huis passeren?

Onder passeren verstaan we de overdracht van een huis. Na het tekenen van het koopcontract wordt meestal een termijn van zes weken gehanteerd. Zodoende heeft de verkoper voldoende tijd om te verhuizen. Natuurlijk is het mogelijk dat hiervan wordt afgeweken en dat onderling een datum wordt overeengekomen en vastgelegd in het koopcontract.


Wie maakt de afspraak bij de notaris?

Diegene die de notaris betaald. Meestal is dat de koper, veelal worden huizen verkocht op basis van kosten koper (k.k.).


Wie kiest de notaris bij verkoop?

Diegene die de notaris betaald. Meestal is dat de koper, veelal worden huizen verkocht op basis van kosten koper (k.k.).


Hoe lang duurt een afspraak bij de notaris?

Het passeren van de akte duurt meestal een half tot een uur. Natuurlijk is dit afhankelijk van de inhoud van de akte en de te bespreken onderdelen.


Hoe lang duurt royeren hypotheek?

Royeren wordt ook wel doorhalen genoemd. Als je de hypotheek op de verkochte woning volledig hebt afgelost (met de opbrengsten) bij de geldverstrekker, verzoekt deze de hypotheek ook uit te schrijven bij het Kadaster.


Wat kost het schrappen van een hypotheek?

De kosten voor het royeren/doorhalen/schrappen van een hypotheek zijn afhankelijk van de notaris. De prijzen lopen uiteen van € 90 tot € 500. De kosten zijn wel fiscaal aftrekbaar.


Wat is voorbehoud royement hypotheek?

Als de oude lening op een huis is afgelost, zal de notaris het recht van hypotheek bij de oude geldverstrekker bij het Kadaster laten royeren. De hypotheek wordt uit het register gehaald, waardoor er officieel geen hypotheek meer op het huis rust. Zodoende kan het huis vrij van recht worden geleverd aan de koper.

Wat is een Royementsakte hypotheek?

Een verplichte akte opgesteld door de notaris, welke aangeeft dat de woning vrij is van hypotheek.


Wat betekent doorhalen hypotheek?

Royeren, schrappen of doorhalen houdt in dat de Notaris een akte opmaakt en registreert bij het Kadaster dat er geen hypotheek meer rust op een huis, zodat het verkocht kan worden.


Wat valt onder Royementskosten?

De kosten van de notaris om de akte op te maken en de administratiekosten van het Kadaster.

Laatste nieuws

@huisabc op instagram

Anker 1
bottom of page