Verzekeringen regelen

Op de dag van de overdracht ga je naar de notaris om de hypotheekakte en leveringsakte te ondertekenen, zodat jij daadwerkelijk eigenaar wordt van de woning!

Rol van de notaris

 

Meestal kies en betaal je als koper de notaris. De notaris is een onafhankelijke partij die de eigendomsoverdracht van het huis in goede banen leidt. De notaris controleert de gegevens van verkoper en koper en maakt de leveringsakte en hypotheekakte op.

Financiële afhandeling

 

Daarnaast gaat de financiële overdracht ook via de notaris. De notaris zorgt ervoor dat de bank en de verkoper hun geld krijgen. De notaris heeft een derdengeldenrekening. Alle geldstromen lopen via deze rekening, zodat het altijd veilig staat, ook als de notaris failliet gaat.

Laatste inspectieronde

 

Voordat je naar de notaris gaat, ga je samen met de verkopende partij naar het huis voor een laatste inspectie. Hierbij kijk je of alles is opgeleverd volgens de afspraken die jullie hebben gemaakt.

Tips voor tijdens de inspectie

  • Neem de lijst van roerende zaken mee, om te controleren of alle afgesproken spullen zijn achtergebleven, zoals bijvoorbeeld de gordijnen en magnetron

  • Controleer of alle ruimtes en kasten leeg zijn.

  • Controleer of alle kranen en afvoeren goed doorlopen en je warm water hebt.

Gebreken tijdens de inspectie

 

Als je tijdens de inspectie gebreken ontdekt, ga je met de verkoper in overleg over hoe de verkoper dit gaat oplossen. Bij een ernstig gebrek kan er een deel van de koopsom van het huis bij de notaris in een depot geplaatst worden. De verkoper krijgt dat deel van de koopsom pas als het gebrek is opgelost.

Hoe werkt de overdracht bij de notaris?

 

Na de inspectie, ga je naar de notaris voor de eigendomsoverdracht (ook wel passeren genoemd). Zowel de koper als de verkoper zijn hierbij aanwezig. Als een partij niet aanwezig kan zijn, kan de notaris gevolmachtigd worden. Hiervoor moet vooraf getekend zijn. Tijdens de overdracht bij de notaris wordt de leveringsakte getekend, en meestal ook de hypotheekakte. 

Leveringsakte tekenen

 

Meestal leest de notaris de leveringsakte voor, waarna deze door de notaris, verkoper en koper wordt ondertekend. Hierna ben jij dus officieel de nieuwe eigenaar van je nieuwe huis! 

Hypotheekakte tekenen

 

Als je een hypotheek afsluit voor het huis, teken je ook de hypotheekakte bij de notaris. In de hypotheekakte staat vastgelegd dat je nieuwe woning het onderpand is voor de geldverstrekker in ruil voor de hypotheek.

Overdracht appartement

 

Als je een appartement hebt gekocht, wordt ook het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren (VvE) overdragen.

Overdracht nieuwbouwwoning

 

Als je een nieuwbouwwoning koopt, wordt je pas officieel eigenaar bij de oplevering. Meestal ga je al ver voor de oplevering naar de notaris om de koopovereenkomst te tekenen.

Inschrijving in Kadaster

 

Na het ondertekenen van de leveringsakte en hypotheekakte, worden deze ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Iedereen kan zo zien dat u de nieuwe eigenaar bent van de woning.

Overdrachts-belasting

 

Bij de eigendomsoverdracht van een huis hoort ook overdrachtsbelasting. De regels daarvoor zijn veranderd per 1 januari 2021. Standaard is de overdrachtsbelasting voor een koophuis 2% van de koopsom. Ben je jonger dan 35? Dan betaal je 0% overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt dat alleen nog voor woningen onder de 400.000 euro. Deze korting op de overdrachtsbelasting is slechts eenmalig toepasbaar. Voor beleggers geldt een overdrachtsbelasting van 8%.