top of page
Bouwkundige keuring
HK - 7.png

Bouwkundige keuring

Bij een ouder huis is het aan te raden om een bouwkundige keuring te laten doen. Zo komen verborgen gebreken aan het licht, en krijg je een objectief beeld van de waarde van het huis. Lees in dit artikel wat een bouwkundige keuring is, waarom en wanneer je die nodig hebt, wat een bouwkundige keuring kost en hoe je een goede inspecteur vindt.

Inhoud van de controle

Een bouwkundige keuring (ook wel bouwtechnische keuring of aankoopkeuring genoemd) is een onafhankelijke keuring van een bestaande woning. De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een bouwkundig expert die de bouwtechnische staat van het huis beoordeelt en inzicht geeft in de kosten om het huis weer in goede staat te brengen. 

 

Deze bevindingen en kosten worden opgenomen in een rapport, de kosten worden onderverdeeld in direct noodzakelijke kosten en kosten voor de lange termijn.

Is een bouwkundige keuring nodig?

Als er gebreken bekend zijn bij de verkoper, is de verkoper verplicht om dat te melden. Als koper heb jij echter ook een onderzoeksplicht bij het kopen van een huis. Bij een (ouder) huis kan er achterstallig onderhoud of verborgen gebreken zijn. Denk aan lekkages, houtrot of houtworm. Als koper is het fijn om dat te weten, voordat de koop definitief is. Met een bouwkundige keuring krijg je ook inzicht in de kosten die nodig zijn om het onderhoud uit te voeren.

 

Je kan een bepaald maximum bedrag aan noodzakelijk onderhoud opnemen als ontbindende voorwaarden in de koopakte, zodat je de koop kan ontbinden als uit de bouwkundige keuring blijkt dat er ernstige gebreken aan de woning zijn.

Bouwkundige keuring is meestal niet verplicht

In de meeste gevallen is een bouwkundige keuring niet verplicht voor het afsluiten van een hypotheek. Bij oudere huizen is het wel aan te raden om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren, zeker als je er zelf niet zoveel verstand van hebt. Soms is het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring wel verplicht voor een hypotheek met NHG. Bijvoorbeeld als de taxateur tijdens de taxatie achterstallig onderhoud ontdekt. De geldverstrekker kan in dat geval een bouwkundige keuring verplicht stellen.

Waarom doe je een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring kan dus handig zijn, er zijn verschillende momenten waarop je het kan laten uitvoeren. Elk moment heeft voordelen en nadelen. 

 

Voordat je een bod doet

Door een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren voordat je een bod doet, weet je beter wat het huis waard is en heb je een betere onderhandelingspositie. Meestal is hier echter geen tijd voor, zeker niet in een oververhitte huizenmarkt. Daarnaast is het in een verkopersmarkt ook niet aan te raden om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren voor elk huis waar je een bod op doet, omdat het je dan elke keer een paar honderd euro kost.

 

Voordat je bedenktijd is verstreken

Je kan ook een bouwkundige keuring laten uitvoeren tijdens de onderhandelingen of als je bod al is geaccepteerd, maar je bedenktijd nog niet is verstreken. Als je het kan regelen met de bouwkundige expert dat het rapport wordt opgeleverd voordat je bedenktijd is verstreken, kan je in een tegenvallend scenario nog onder de koop uit, zonder het als ontbindende voorwaarde op te nemen in je bod.

 

Nadat het koopcontract is ondertekend

Als er onvoldoende tijd is, of als je eerst zeker wilt weten dat je bod is geaccepteerd, kan je ook de bouwkundige keuring laten uitvoeren nadat je de koopakte hebt ondertekend. Het is dan wel verstandig om de bouwtechnische keuring op te laten nemen als ontbindende voorwaarde in je bod en koopcontract. Bedenk dan hoeveel je maximaal aan onderhoud wil uitgeven aan deze woning. Zo kan je bijvoorbeeld een bod doen op het huis onder voorbehoud dat uit de bouwtechnische keuring blijkt dat er geen noodzakelijk onderhoud nodig is, waarvan de kosten hoger zijn dan 7.500 euro.

Meest gestelde vragen

Waar kijkt een bouwkundige naar?

Een bouwkundig inspecteur kijkt naar de dingen die zichtbaar zijn. Er worden geen gaten gemaakt in wanden, plafonds of muren. Het kan dus zijn dat er na een bouwkundige keuring nog steeds verborgen gebreken zijn. Maar door de expertise van de bouwkundige worden de meeste gebreken wel ontdekt. De keurder kijkt onder andere naar de kruipruimte, de draagconstructie, vloeren, buitengevels, dakconstructie, kozijnen, badkamer, keuken, technische installatie, verwarming, ramen en deuren. De keuring duurt ongeveer een uur. Na de inspectie wordt er een rapport gemaakt.

Wat staat er in een keuringsrapport?

  • Of er problemen zijn met de technische constructie van de woning.

  • Of er verdenking is van boktor, houtworm, asbest en of daar verder onderzoek naar nodig is.

  • De technische staat van vloeren, muren, technische installatie, kozijnen, etc.

  • Een schatting van kosten die direct noodzakelijk zijn voor achterstallig onderhoud.

  • Een schatting van de kosten voor onderhoud op termijn.

Wat kost een bouwkundige keuring?

Een bouwtechnische keuring kost ongeveer 300 tot 500 euro, afhankelijk van de grootte van de woning. Het is dus aan te raden om verschillende bouwkundige keurders te vergelijken en offertes op te vragen, zodat je kan besparen op de kosten. Als je de bouwkundige keuring laat uitvoeren om een hypotheek te krijgen of voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan zijn de kosten aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Wie betaald de bouwkundige keuring?

Meestal betaald de koper van de woning de bouwtechnische keuring. Voor de koper is het namelijke belangrijk dat de woning die wordt gekocht in goede staat verkeerd.

Is bouwkundige keuring verplicht?

Een bouwkundige keuring is in twee situaties verplicht. Ten eerste als de taxateur vaststelt dat 10% of meer van de woningwaarde achterstallig onderhoud betreft of als de gekozen hypotheek dit vereist. Overigens is dit altijd een goede investering om verborgen gebreken achteraf te voorkomen.

Hoe vind ik een goede bouwkundige inspecteur?

Het is aan te raden om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren door een erkend bedrijf, bijvoorbeeld een keurder die is aangesloten bij de brancheorganisatie voor Bouwkundige Keurders (BVBK). Als je een rapport nodig hebt voor een hypotheek met NHG, dan moet je ook checken of de keurder erkend is door NHG.

 

Hoe oud mag een bouwkundig rapport zijn?

Een bouwkundig rapport mag niet ouder zijn dan 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop het bindend aanbod van de lening aan de aanvrager(s) is uitgebracht.

Wat zijn de direct noodzakelijke kosten in het bouwkundig rapport?

De kosten die direct noodzakelijk zijn en gemaakt moeten worden om verdere (gevolg) schade aan een woning te voorkomen.

Wat zijn de termijnkosten in het bouwkundig rapport?

De niet-reguliere kosten die binnen een termijn van vijf jaar kunnen optreden in de woning. Regulier is bijvoorbeeld het laten schoonmaken van je dakgoten, terwijl het vervangen van een dak niet-regulier is.

Wat zijn de verbeterkosten in het bouwkundige rapport?

Alle kosten met betrekking tot verbeteringen die de koper zelf wilt doorvoeren of onderdelen van de woning die wel binnen de regels vallen, maar niet meer voldoen aan de huidige normering. Dit betreffen dus niet de reguliere onderhoudskosten.

Welke elementen worden gecontroleerd?

De fundering, kruipruimte, vloeren, riolering, ventilatie, leidingwerk, leidingwerk in kruipruimte, metselwerk, voegwerk, lateien, aanwezigheid van vocht, dak, pannen, dakbeschot, goten, zink, schoorstenen, dakbedekking, dakconstructie, puien, kozijnen, ramen, deuren, cv-installatie, elektrische installatie, keuken, sanitair, schuur, garage, opstal, aanwezigheid loden waterleidingen en risico op koolmonoxide.

Laatste nieuws

@huisabc op instagram

Anker 1
bottom of page