Bouwkundige keuring

Bij een ouder huis is het aan te raden om een bouwkundige keuring te laten doen. Zo komen verborgen gebreken aan het licht, en krijg je een objectief beeld van de waarde van het huis. Lees in dit artikel wat een bouwkundige keuring is, waarom en wanneer je die nodig hebt, wat een bouwkundige keuring kost en hoe je een goede inspecteur vindt.

Wat is een bouwkundige keuring?

 

Een bouwkundige keuring (ook wel bouwtechnische keuring of aankoopkeuring genoemd) is een onafhankelijke keuring van een bestaande woning. De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een bouwkundig expert die de bouwtechnische staat van het huis beoordeelt en inzicht geeft in de kosten om het huis weer in goede staat te brengen. 

 

Deze bevindingen en kosten worden opgenomen in een rapport, de kosten worden onderverdeeld in direct noodzakelijke kosten en kosten voor de lange termijn.

Waarom heb ik een bouwkundige keuring nodig?

 

Als er gebreken bekend zijn bij de verkoper, is de verkoper verplicht om dat te melden. Als koper heb jij echter ook een onderzoeksplicht bij het kopen van een huis. Bij een (ouder) huis kan er achterstallig onderhoud of verborgen gebreken zijn. Denk aan lekkages, houtrot of houtworm. Als koper is het fijn om dat te weten, voordat de koop definitief is. Met een bouwkundige keuring krijg je ook inzicht in de kosten die nodig zijn om het onderhoud uit te voeren.

 

Je kan een bepaald maximum bedrag aan noodzakelijk onderhoud opnemen als ontbindende voorwaarden in de koopakte, zodat je de koop kan ontbinden als uit de bouwkundige keuring blijkt dat er ernstige gebreken aan de woning zijn.

Bouwkundige keuring is meestal niet verplicht

 

In de meeste gevallen is een bouwkundige keuring niet verplicht voor het afsluiten van een hypotheek. Bij oudere huizen is het wel aan te raden om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren, zeker als je er zelf niet zoveel verstand van hebt. Soms is het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring wel verplicht voor een hypotheek met NHG. Bijvoorbeeld als de taxateur tijdens de taxatie achterstallig onderhoud ontdekt. De geldverstrekker kan in dat geval een bouwkundige keuring verplicht stellen.

Wanneer laat ik een bouwkundige keuring uitvoeren?

 

Een bouwkundige keuring kan dus handig zijn, er zijn verschillende momenten waarop je het kan laten uitvoeren. Elk moment heeft voordelen en nadelen. 

 

Voordat je een bod doet

 

Door een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren voordat je een bod doet, weet je beter wat het huis waard is en heb je een betere onderhandelingspositie. Meestal is hier echter geen tijd voor, zeker niet in een oververhitte huizenmarkt. Daarnaast is het in een verkopersmarkt ook niet aan te raden om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren voor elk huis waar je een bod op doet, omdat het je dan elke keer een paar honderd euro kost.

 

Voordat je bedenktijd is verstreken

 

Je kan ook een bouwkundige keuring laten uitvoeren tijdens de onderhandelingen of als je bod al is geaccepteerd, maar je bedenktijd nog niet is verstreken. Als je het kan regelen met de bouwkundige expert dat het rapport wordt opgeleverd voordat je bedenktijd is verstreken, kan je in een tegenvallend scenario nog onder de koop uit, zonder het als ontbindende voorwaarde op te nemen in je bod.

 

Nadat het koopcontract is ondertekend

 

Als er onvoldoende tijd is, of als je eerst zeker wilt weten dat je bod is geaccepteerd, kan je ook de bouwkundige keuring laten uitvoeren nadat je de koopakte hebt ondertekend. Het is dan wel verstandig om de bouwtechnische keuring op te laten nemen als ontbindende voorwaarde in je bod en koopcontract. Bedenk dan hoeveel je maximaal aan onderhoud wil uitgeven aan deze woning. Zo kan je bijvoorbeeld een bod doen op het huis onder voorbehoud dat uit de bouwtechnische keuring blijkt dat er geen noodzakelijk onderhoud nodig is, waarvan de kosten hoger zijn dan 7.500 euro.

Hoe werkt een bouwkundige keuring?

 

Een bouwkundig inspecteur kijkt naar de dingen die zichtbaar zijn. Er worden geen gaten gemaakt in wanden, plafonds of muren. Het kan dus zijn dat er na een bouwkundige keuring nog steeds verborgen gebreken zijn. Maar door de expertise van de bouwkundige worden de meeste gebreken wel ontdekt. De keurder kijkt onder andere naar de kruipruimte, de draagconstructie, vloeren, buitengevels, dakconstructie, kozijnen, badkamer, keuken, technische installatie, verwarming, ramen en deuren. De keuring duurt ongeveer een uur. Na de inspectie wordt er een rapport gemaakt.

Wat staat er in een keuringsrapport?

  • Of er problemen zijn met de technische constructie van de woning.

  • Of er verdenking is van boktor, houtworm, asbest en of daar verder onderzoek naar nodig is.

  • De technische staat van vloeren, muren, technische installatie, kozijnen, etc.

  • Een schatting van kosten die direct noodzakelijk zijn voor achterstallig onderhoud.

  • Een schatting van de kosten voor onderhoud op termijn.

Wat kost een bouwkundige keuring?

 

Een bouwtechnische keuring kost ongeveer 300 tot 500 euro, afhankelijk van de grootte van de woning. Het is dus aan te raden om verschillende bouwkundige keurders te vergelijken en offertes op te vragen, zodat je kan besparen op de kosten. Als je de bouwkundige keuring laat uitvoeren om een hypotheek te krijgen of voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan zijn de kosten aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe vind ik een goede bouwkundige inspecteur?

 

Het is aan te raden om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren door een erkend bedrijf, bijvoorbeeld een keurder die is aangesloten bij de brancheorganisatie voor Bouwkundige Keurders (BVBK). Als je een rapport nodig hebt voor een hypotheek met NHG, dan moet je ook checken of de keurder erkend is door NHG.